iKAP II 

Inovace ve vzdělávání 

Podporujeme střední, základní i mateřské školy v Praze. Naším cílem je pomáhat školám zavádět inovativní postupy řízení i výuky tak, aby se žáci učili v prostředí, které je plně podporující. Jsme součástí Pražského inovačního institutu. Více o projektu najdete ZDE

Vzdělávací zdroje z programu Kariérový rozvoj ve školní praxi 

V rámci našeho projektu běžel kurz Kariérový rozvoj ve školní praxi. Rádi bychom dali všechny vzdělávací zdroje z tohoto programu k dispozici širší veřejnosti - aby je mohli využít i ostatní kariéroví poradci či kdokoliv další, komu mohou tyto zdroje pomoci. 

Dokument najdete na tomto linku na tomto linku nebo lze kliknout na naši stránku, věnovanou kariérovému poradentví. 


Sdílíme také Reflexi vzdělávacího programu Kariérový rozvoj ve školní praxi, kterou najdete na tomto odkazu.

A zde jsou ke stažení Informace pro účastníky vzdělávacího programu Kariérový rozvoj ve školní praxi

Oba dokumenty najdete také na naší pod-stránce, která se věnuje kariérovému poradenství v rámci projektu iKAP II - Inovace. 

Podpora psychické odolnosti a tvořivosti pomocí Futures literacy 

Datum: 18. října 2023

Čas: 14 - 17.15 h

Už jste slyšeli o "Futures literacy", kompetenci 21. století, která může pedagogům i studentům pomoci orientovat se v nejisté a nestálé době, v níž žijeme? Víte, že Futures literacy nám může pomoci se lépe rozhodovat v přítomnosti? Chcete se dozvědět více, abyste získali znalosti a dovednosti, a mohli podpořit studenty, kteří zažívají obavy z budoucnosti? 

Připojte se 18. října od 14 hodin do 17.15 hodin k Loes Damhof, ambasadorce Futures literacy v UNESCO a pedagožce na Hanze University v Holandsku, a Laureline Simon, zakladatelce a ředitelce organizace One Resilient Earth. 

Akce bude probíhat online v angličtině se simultánním tlumočením do češtiny, zahrnuje vaši aktivní účast. Doplňující vzdělávací materiály budou účastníkům poskytnuty prostřednictvím komunitní platformy One Resilient Earth. 

Více informací najdete ve Facebookové události

Registrace na tomto odkazu.

Maturitní zkoušky jinak

Datum: 4. října 2023

Čas: 15 - 17.00 h

Rádi bychom vám předali naše první zkušenosti s novou maturitou na alternativním programu EVA. Minulý rok jsme ji realizovali poprvé s prvními třiceti maturanty EVA. Dozvíte se, v čem je nová maturita v podobě komplexní zkoušky odlišná od stávající, v čem nám přijde přínosná pro studenty i samotné učitele.

Hosté: Tatiana Císařová Beránková, Petr Klínský

Odkaz na registraci zde.

Více informací v události na Facebooku.

AKTUALITY 

Více AKTUALIT  zde.

Kalendář akcí 

Přehled všech plánovaných akcí najdete v kalendáři na webu Praha školská, zde.

Rovné příležitosti ve vzdělávání 

Naším cílem je bezpečná škola pro všechny – pro pedagogy, žáky i jejich rodiče. Kromě podpory pedagogů nabízíme také přímou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více zde.

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Podporujeme školy, školská zařízení i pedagogy, kteří pracují se žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem. Stejně tak podporujeme i tyto žáky.

Více zde.


Náš program pro ředitele a vedoucí pracovníky pražských škol. Skládá se z Leadership programu a individuální podpory (koučink, mentoring). 

Informace se dočtete také na této podstránce se stručnými informacemi k Rozvíjíme školu spolu. Shrnutí k programu, který se týká strategického řízení školy se dočtete na na této stránce.

Zde si můžete stáhnout leták.

Podpora rozvoje gramotností 

Pomáháme pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol rozvíjet se v oblasti čtenářské, jazykové, matematické, finanční a digitální gramotnosti. Naším cílem je, aby žáci a studenti reálně a v praxi výuky ocenili přínosy nejen inovativních metod ve výuce, ale propojování dovedností v rámci všech gramotností.

Více zde.


Podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky 

Pomáháme zajistit dostatek informací o povoláních a možnostech uplatnění pro žáky a studenty. Podporujeme moderní pojetí polytechnického vzdělávání a rozvíjíme pedagogy a žáky v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Více zde.


Kontakty

Více zde.

Články, videa, newslettery a další

Více zde.


Důležité kontakty: 

Adam Dědič, gestor projektu: dedic@prahainovacni.eu  

Rut Schreiberová, odborná garantka řízení: schreiberova@prahainovacni.eu     

Jana Holcová, odborná konzultantka (komunikace): holcova@prahainovacni.eu 

Implementace krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání,

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Příjemce podpory: Magistrát hlavního města Prahy

Partner: Pražský inovační institut, z. ú., Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

www.prazskyinovacniinstitut.cz