iKAP II 

Inovace ve vzdělávání 

Podporujeme střední, základní i mateřské školy v Praze. Naším cílem je pomáhat školám zavádět inovativní postupy řízení i výuky tak, aby se žáci učili v prostředí, které je plně podporující. Jsme součástí Pražského inovačního institutu. Více o projektu najdete ZDE

Mentoring a tandemová výuka  

V našem projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání spolupracujeme s odborníky na kariérové poradenství, kteří vám mohou bezplatně poskytnout mentoring nebo spolu s vámi připravit tandemovou výuku na vaší škole.  

Chcete využít náš mentoring, nebo možnost tandemové výuky v kariérovém poradenství?

Máte zájem o bezplatné využití mentoringu? Přihlásit se můžete zde.

Máte zájem o tandemovou výuku? Registrujte se zde a my se vám ozveme.

Více informací a profily mentorů a lektorů najdete na stránce věnované kariérovému poradenství, zde. 

Nebo sledujte náš Facebook

Psychohygiena pedagogů - kulatý stůl  

Datum: 28. března 2023, 

Čas: 15.30 - 18.30 hod.

Místo: Podnikatelské a inovační centrum Hl. města Prahy (Škodův palác, vchod od OC Quadrio) 

Setkání ve formě facilitované interaktivní diskuze je určeno zejména pedagogům pražských škol a školských zařízení, školním metodikům prevence, výchovným poradcům, speciálním pedagogům i školním psychologům. Cílem je sdílení dobré praxe mezi profesionály ve vzdělávání.

Přihlašování ZDE. Účast je bezplatná.

Více informací ve Facebookové události zde.

Kariérové poradenství ve škole online přípravný kurz 

Datum: 14. a 15. dubna 2023, Čas: 9:00 do 17:00. Termín třetího dne bude stanoven po domluvě s účastníky. 

Ocitli jste se v roli kariérového poradce a nevíte, co si počít?

Jste kariérovým poradcem ve škole a potřebujete nové impulzy?

Potřebujete sdílet svoji zkušenost s kariérovým poradenstvím ve školách?

Máme pro Vás připravený kurz (16 hod. + 8 hod.), v němž se naučíte přemýšlet „jinak“ o vzdělávání, poradenství i kariéře. Získáte velké množství aktivit, některé si vyzkoušíte na sobě. Naučíte se vést lépe poradenský rozhovor.

Lektorem je Mgr. Miroslav Vosmik. 

Registrace zde.

Více o kurzu i lektorovi se dozvíte také na naší stránce, věnované kariérovému poradenství,  zde.

AKCE PROJEKTU

AKTIVITY PROJEKTU

Rovné příležitosti

Naším cílem je bezpečná škola pro všechny – pro pedagogy, žáky i jejich rodiče. Kromě podpory pedagogů nabízíme také přímou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více zde.

Vzdělávání žáků s OMJ

Podporujeme školy, školská zařízení i pedagogy, kteří pracují se žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem. Stejně tak podporujeme i tyto žáky.

Více zde.


Rozvíjíme školu spolu

Náš program pro ředitele a vedoucí pracovníky pražských škol. Skládá se z Leadership programu, podpory strategického rozvoje škol a individuální podpory (koučink). 

Více zde

Rozvoj gramotností 

Pomáháme pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol rozvíjet se v oblasti čtenářské, jazykové, matematické, finanční a digitální gramotnosti. Naším cílem je, aby žáci a studenti reálně a v praxi výuky ocenili přínosy nejen inovativních metod ve výuce, ale propojování dovedností v rámci všech gramotností.

Více zde.


Podpora odborných škol

Pomáháme zajistit dostatek informací o povoláních a možnostech uplatnění pro žáky a studenty. Podporujeme moderní pojetí polytechnického vzdělávání a rozvíjíme pedagogy a žáky v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Více zde.


Kontakty

Více zde.

Články, videa, newslettery 

Více zde.

Důležité kontakty: 

Petr Valenta, gestor projektu: valenta@prahainovacni.eu 

Adam Dědič, gestor projektu: dedic@prahainovacni.eu 

Rut Schreiberová, odborná garantka řízení: schreiberova@prahainovacni.eu     

Jana Holcová, odborná konzultantka (komunikace): holcova@prahainovacni.eu 

GDPR: Řídíme se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Více zde

Implementace krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání,

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Příjemce podpory: Magistrát hlavního města Prahy

Realizace: Pražský inovační institut, z. ú., Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1

www.prazskyinovacniinstitut.cz