iKAP II 

Inovace ve vzdělávání 

Podporujeme střední, základní i mateřské školy v Praze. Naším cílem je pomáhat školám zavádět inovativní postupy řízení i výuky tak, aby se žáci učili v prostředí, které je plně podporující. Jsme součástí Pražského inovačního institutu. Více o projektu najdete ZDE

Dialogická mysl je víc než jakákoliv technika (online workshop) 

Datum: 12.9. (první část), 26.9. 2023 (druhá část) 

Čas: 13 - 17.00 h

Dvoudenní online workshop z oblasti kariérového poradenství vám nabídne možnost zamyslet se nad svou rolí a vlivem vaší osobnosti na poradenský proces a práci s klienty. Vyzkoušíte si několik technik pro práci s vlastním vnitřním nastavením. Vnitřní nastavení poradců jako nová cesta v kariérovém poradenství aneb „jak lze svým rozvojem pomáhat sobě i druhým“. Inspirované metodikou, která vznikla v rámci evropské spolupráce. 


Více informací najdete ve Facebookové události

Registrace na tomto odkazu.

"Zelené" kariérové poradenství: Trh práce

Datum: 19. září 2023

Čas: 13 - 17.00 h

Jaké důsledky přináší klimatická změna na trh práce? A co z nich plyne pro školní kariérové poradce? Přijměte pozvání na webinář, kde se pokusíme otevřít nejen tyto otázky.

Volně navazujeme na webinář Kariérové poradenství jako nástroj udržitelného rozvoje: Cesta za zelenou kariérou, který se konal 5. 6. 2023. Účast na webináři je zdarma. 

Více informací v události na Facebooku.

Link na připojení Vám zašleme před konáním akce na základě Vaší registrace na tomto odkazu.

Konference Dovednosti pro 21. století 

Datum: 22.9. 2023, Čas: 9 - 16.00 h

Místo: Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Praha 1)

Konference se zaměří na dovednosti, znalosti, kompetence a pracovní návyky, které jsou považovány za nezbytné pro úspěch ve vzdělávání a zaměstnání ve společnosti 21. století. Akce probíhá ve spolupráci projektů iKAP II - Inovace ve vzdělávání a KAP III, které koordinuje Pražský inovační institut. 

Registrace na tomto linku.

Více informací ve Facebookové události zde.

AKTUALITY 

Více AKTUALIT  zde.

Kalendář akcí 

Přehled všech plánovaných akcí najdete v kalendáři na webu Praha školská, zde.

Rovné příležitosti ve vzdělávání 

Naším cílem je bezpečná škola pro všechny – pro pedagogy, žáky i jejich rodiče. Kromě podpory pedagogů nabízíme také přímou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více zde.

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Podporujeme školy, školská zařízení i pedagogy, kteří pracují se žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem. Stejně tak podporujeme i tyto žáky.

Více zde.


Náš program pro ředitele a vedoucí pracovníky pražských škol. Skládá se z Leadership programu a individuální podpory (koučink, mentoring). 

Více informací se dočtete na této stránce.

Zde si můžete stáhnout leták.

Podpora rozvoje gramotností 

Pomáháme pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol rozvíjet se v oblasti čtenářské, jazykové, matematické, finanční a digitální gramotnosti. Naším cílem je, aby žáci a studenti reálně a v praxi výuky ocenili přínosy nejen inovativních metod ve výuce, ale propojování dovedností v rámci všech gramotností.

Více zde.


Podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky 

Pomáháme zajistit dostatek informací o povoláních a možnostech uplatnění pro žáky a studenty. Podporujeme moderní pojetí polytechnického vzdělávání a rozvíjíme pedagogy a žáky v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Více zde.


Kontakty

Více zde.

Články, videa, newslettery a další

Více zde.


Důležité kontakty: 

Adam Dědič, gestor projektu: dedic@prahainovacni.eu  

Rut Schreiberová, odborná garantka řízení: schreiberova@prahainovacni.eu     

Jana Holcová, odborná konzultantka (komunikace): holcova@prahainovacni.eu 

Implementace krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání,

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Příjemce podpory: Magistrát hlavního města Prahy

Partner: Pražský inovační institut, z. ú., Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

www.prazskyinovacniinstitut.cz