iKAP II

Inovace ve vzdělávání

Podporujeme střední, základní i mateřské školy v Praze. Naším cílem je pomáhat školám zavádět inovativní postupy řízení i výuky tak, aby se žáci učili v prostředí, které je plně podporující. Jsme součástí Pražského inovačního institutu. Více o projektu najdete ZDE.

AKTUALITY

Projektové dny: finančí gramotnost, pro ZŠ i SŠ

Cílem Projektových dnů finanční gramotnosti je rozvoj znalostí a dovedností u žáků v tomto tématu.

I s ohledem na vývoj událostí kolem nás vnímáme v poslední době nutnost, aby žáci včas pochopili zákonitosti světa peněz a rozvíjeli schopnost efektivně hospodařit s osobními financemi.

Témata: finanční trh a jeho produkty (pro ZŠ základní hospodaření s financemi), dobré a špatné úvěry, finanční produkty, investice v kostce, pro SŠ tvorba rezerv a důchodová rezerva.

-nabízíme pro základní i střední školy, prezenčně přímo u vás ve škole

-časová dotace: 4 vyučovací hodiny 4x45min (např. 9-13 hod nebo 12-16 hod)

-počet účastníků: jedna třída žáků

Podrobnosti v letáku zde, přihlášení na e-mailu: jezkova@prahainovacni.eu.

Zahraniční inspirace z výuky osobnostního, sociálního a kariérového rozvoje

(webinář)

8. 12. 2022, 16 hod.

Webinář povede Mgr. Petr Chaluš, který se podílí na evropské spolupráci v oblasti kariérového vzdělávání a kariérového poradenství v síti Euroguidance. Současně pracuje v oblasti metodické podpory RVP se zaměřením na osobnostní, sociální a kariérový rozvoj. Více o lektorovi se dozvíte zde.

Akce je součástí vzdělávacího programu Kariérový rozvoj ve školní praxi. Jde o druhý ze série webinářů, která je otevřená a dostupná zdarma pro širokou odbornou veřejnost. K webináři se připojíte zde.

Konference Podnikavost ve škole: dejme žákům důvěru!

Akce se koná v pondělí 28. 11. 2022 na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu.

Ústředním tématem celé konference bude využívání digitálních technologií v kontextu podnikavé výuky. V úvodu konference vystoupí řečníci a v druhé polovině budou následovat workshopy na téma virtuální realita, drony ve výuce, projekty Next Zone, kybernetický útok a další.

Více informací o programu najdete na Facebooku zde.

Registrace v kalendáři na webu Praha školská.

AKCE PROJEKTU

AKTIVITY PROJEKTU

Rovné příležitosti

Naším cílem je bezpečná škola pro všechny – pro pedagogy, žáky i jejich rodiče. Kromě podpory pedagogů nabízíme také přímou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více zde.

Vzdělávání žáků s OMJ

Podporujeme školy, školská zařízení i pedagogy, kteří pracují se žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem. Stejně tak podporujeme i tyto žáky.

Více zde.


Rozvíjíme školu spolu

Náš program pro ředitele a vedoucí pracovníky pražských škol. Skládá se z Leadership programu, podpory strategického rozvoje škol a individuální podpory (koučink).

Více zde

Rozvoj gramotností

Pomáháme pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol rozvíjet se v oblasti čtenářské, jazykové, matematické, finanční a digitální gramotnosti. Naším cílem je, aby žáci a studenti reálně a v praxi výuky ocenili přínosy nejen inovativních metod ve výuce, ale propojování dovedností v rámci všech gramotností.

Více zde.


Podpora odborných škol

Pomáháme zajistit dostatek informací o povoláních a možnostech uplatnění pro žáky a studenty. Podporujeme moderní pojetí polytechnického vzdělávání a rozvíjíme pedagogy a žáky v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Více zde.


Kontakty

Více zde.

Články, videa, newslettery

Více zde.

Důležité kontakty:

Petr Valenta, gestor projektu: valenta@prahainovacni.eu

Rut Schreiberová, odborná garantka řízení: schreiberova@prahainovacni.eu

Jana Holcová, odborná konzultantka (komunikace): holcova@prahainovacni.eu

Implementace krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání,

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Příjemce podpory: Magistrát hlavního města Prahy

Partner: Pražský inovační institut, z. ú., Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

www.prazskyinovacniinstitut.cz